Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

294

505. Een merk tusschen de letters G. en I.

506. G. v. d. B.

Hier leit begraven Huigo van den Boogaert oudt81 jaren.

507. W. D. M. Aelsvel.

508. Een merk tusschen de letters D. en G.

509. Een klok in een ovaal. Willem Francken.

510. Een ruit boven de letter T door wier steel de letters W. en S. Boomsluyper.

511. C. P. Bolnes.

512. C. G. Oosterlingh.

513. D. P. de Graef. (Een merk.)

514. P. I. Kaas.

515. Hier leyd begraven Klaas Jansz. die Santlooper sterff ao 1538 den 8e January en Stij die Bleickster sijn huysvr. starff ao 1545 de 8e January en Ysbrand Michielsz. Backer starff ao .... en Dieuwertje Claasdr. Ysbrands huysvrou stéT ao 1568 dë 29 Augusti. XD.

D'officiant van Sent Barber sal eeuwich hier nae dëerste mis te graef coemen ao 1571.

(Twee wapens: I. een burcht; II. een gouden knol, waarboven drie sterren (6), 2 en 1.)

516. Wapen doorsneden; boven: op blauw twee gekruiste pelgrimsstaven gebonden door een strik, beneden: op blauw een zilver schaap op groenen grond.

Hier leyd begraven Jacobus Scheperus in zijen leven predicant op Oost Zaanen 5 jaar en 3 maenden en tot Gouda 40 jaer min 3 maende sterf den 10en Decemb. ao 1677 oud zijnde 70 jaaren.

517. Hier is begraven den manhaftigen capiteyn Joris van

Sluiten