Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

296

Laneficae cito / traxire filium; me Libitina atrox / dum vernat aptae flos juventae ' non remorante manu peremit crudele fatum, non virides mei anni, nee aetas candida, nee pius virtutis ardor dimovere proposito patuere parcas. . crudele fatum sceptra ligonibus senem juventae cessa palatia aequans tabernis semper aequa falce rapit, rapietque gentes.

J. Langius.

In het museum te Gouda bevinden zich de volgende rouwborden die in deze kerk hebben gehangen:

1. MDCLII Obiit VII Septembris.

Den strijd'bren zee-helt David Bondt Die Britt', Kastyll', en Turcken gaf een schrick als hij tot strijden stont Te Port Longona leydt int graf. (David Jansz. Bont geb. Gouda 1639 X Aechien Jans.)

2. Doe 't engeLs gier VoL rooC VoL Vier de Vr Voor de LeeV Most gaen

In 't VeChten 't LeVen t LIK Liet hier dien zeeheLt Van der Saan.

(Joris Cornszn. Van der Zaan, geb.GoudaXaldaar 25 October 1637 Meynsje Maertens (de Lange); hij voerde als wapen: op blauw een steigerend zilveren paard.)

3. Den kLoeken zeekapitlln VerVeen stoVt strüDenD' en geqVetst Voor Ween gestorVen binnen KoppenhaVen

Is eerLHk hier gebragt ten graVe.

(Dirck Quiryns Verveen, geboren te Gouda sneuvelde bij het eiland Ween; vgl. de zerk sub no. 20.)

4. CDIOCCLXXII. XVII Novembris

Obiit Ameydae ad Leccam Joost van Swansbel.

Sluiten