Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

297

5. CDDCLXXVI.

Obiit Palermo 11 Junii Johan de Haen.

(Johan de Haen (Jan Jansz. den Haen zoon ex Aefken Crijnen Hola), huwde 2o. Gouda 29 Januari 1658 Hillegond Hendrlcksdr. Kleynmeel.)

6. CIDIOCLXXVI.

Obiit Palermo 11 Junii. De Middellandsche zee was 't graf van Middelland Na, dikmael doorgestreên hem 't schip begaf door brant. (Pieter van Middelant X Jannigje Hasevelt.)

7. GIDIOCCHI

Obiit XVII Julii. Vlacq (Vrankens schrik) ontarmt! die storv. Toulon des Zeeleeuws asch vermorv, een held die nooyt verwinnaar kon voor dat hij alles overwon.

(Roemer Vlacq, gedoopt te Gouda 19 Augustus 1637, zoon van Mr. Dirck en Anna Jans Verrijn; zijne weduwe was Willem pje Ariens Calff raet wie hij 10 November 1659 huwde.

Het wapen Vlack was een boom, vergezeld van twee toegewende gevlekte paarden springend tegen den stam; boven den boom drie kaarden (wolkammen) van rood, twee boven en een op den kruin van den boom.)

8. CIDDCCVI

Obiit IX Octobris. Held D' M e i e r lang betaamt, aan 't Britse en Franse strand, streed voor de kobpvaartvloot, in 't oog van 't vaderland. De dood wangunstig op dien Roem van alle Brave heeft hem niet in zijn graf, maar in de zee begrave.

(Jan de Meyer, zoon van Pieter Joosten en Neeltie Jans Maerschalck.)

9- CDDCCIX

Obiit bij Malplaquet XI September Laurens van den Kerckhoven. (Hij was de zoon van Willem en Aemilia van der Graeff.)

Sluiten