Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

299

Naerde Leerdam

Enchuyse Asperen

Wesep Hoorn

Schiedam Vlaerdyge

Huesde

Schohoven

Divae Amicitiae

cum S. P. Q. Goudano

Religiose hactenus cultae, santeq. deinceps colendae, hoe virtum (sic) sacrum esse voluit. S. P. Q. Dordracenus.

Adriaan de Vrije fig. et pinx. Goudae.

(De herstelling van dit venster is bekostigd uit een legaat, daartoe gemaakt door G. J. Kranenburg.)

4. De wapens van de hoogheemraden van Rijnland.

Bovenin de wapens van Holland en het heemraadschap (op goud een zwarte adelaar, tusschen twee ovalen, waarin: Willem Roomsche Konyng en: !8en grave va Hollandt.

Konyng Willem van Romen heeft de hoge heeTaden van Rijnland gepreviligeert in den jare 1255 binnen Leyden op den 5 Idus van October de 4 Indictie. Daaronder naast elkaar de wapens van de hoogheemraden:

1. Joncheer Peter va der Does, bailliu ende dijegraef vi Rijlad.

2. Jr. vanDuvevoird ede Wo[ut], heer tot Warmodt, Admirael va" Holland.

(Wapen gevierendeeld: I. en IV. op goud drie zwarte wassenaars ; II. en III. op blauw een gouden dwarsbalk, vergezeld van drie zilveren wassenaars; hartschild op blauw een kruis van zilver; helmteeken de muts mét de molenwieken.)

(Bedoeld is Jonker Johan van Duvenvoirde, de admiraal van Warmond.)

3. Joncheer Gerrit va Poelgeest, heer tot Hogemade.

4. Pieter de Kies, Burgermeester \ar Haerlem.

5. Nicolaes Ruichaver, schout tot Haerlem.

6. Joncheer Andries van Bronchorst, heer van Vliet. (Wapen: Van Bronckhorst gevierendeeld met op rood drie

zilveren jachthoorns, 2 en 1.) Hieronder de wapens van de hoogheemraden:

7. Joncheer Arent van Duvenvoirde.

Sluiten