Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

301

6. Bovenin Anno 1571.

Voorstelling van de onthoofding van Holofernus door Judith.

Onderaan knielen Prins Johan van Baden en zijn echtgenoote.

(Dit glas is gegeven door den Ed. Prins Johan van Baden, Hertog van Aerschot, Heer van Arenberg, Ridder van 't Gulde Vlies, en de Ed. Prinses Vrouwe Catharina, gravin Van der Ma rek, zijne gemalin.)

Boven deze personen hunne wapens en aan weerszijden hunne 16 kwartieren:

In ruitvorm het wapen Baden (gevierendeeld met drie roode leeuwen op zilver)

Het wapen van Baden, gevierendeeld met drie roode leeuwen op zilver.

gedeeld met Marck. Marie Egmont

Montf o o rt Bochault Naeldwijc Vernenborch

Croy

Flanderen Rapors

Bergen

Culenborg

Sevenbergen

Moers(opgoud een zwarte dwarsbalk)

Sainct Simon

Ville

Vianen

Bades Halle wijn Barbancon Gystelle Abbevyle

Bergen Sevenbergen') SainctSimon Vyanen Brabant

Latrymoylle Croy Resy Sarbruge Crecqui Eemskerk

(Dirk Crabeth fig. et pinx. Goudae 1571.) (Geschenk van H. J. Rahusen.)

7. De inwijding van Salomo's tempel en daaronder het laatste Avondmaal.

Links hieronder knielen Philips II koning van Spanje en zijne gemalin Maria van Engeland. Nog lager de wapens:

1. van koning P h i 1 i p s II met 2. koningin Maria (geviede keten van het Gulden rendeeld:I. en IV. op blauw Vlies. drie gouden lelies; II.enIII.

op rood drie gouden gaande leeuwen).

Hieronder leest men:

Illustrissimus Philippus D. Caroli invictissimi Caesa. Aug. filius, Dei Opt. Max. gra. Hispaniae, Angliae, Fraciae, utriusque ') Abusievelijk is onder dit wapen mede geschreven Saint Simon.

Sluiten