Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

304

Dirck B e u k e 1, raed ende burgemr. (Op rood een gouden beukelaar.)

Wapen: gedwarsbalkt van zes stukken, rood en zwart en over alles heen een gouden ring, waaruit stersgewijs acht in lelies

uitloopende gouden stokken gaan. Arma Dni Floc o 1 d i fondatoris monasterij Bernensis.

Hans F e 11 b i e r, raed ende schepen. (Op zilver een groene grond, waarop een licht bruin vat, uit welks spongat een vlam komt.)

D o n a t u s

van Groenen[d ij c k, raed ende schepen. (Op goud een zwarte keper, vergezeld van drie roode rozen, 2 en 1.)

1559. Me debat Antistes Bernhardi Welius olim.

Cornelis de Wilde, rentmr.

(Op zilver een gouden vaas, waaruit een plant van twee groene bladeren en drie gouden bloemknoppen, waaiersgewijze, de bladen tusschen de knoppen. Voor de plant een gouden jachthoorn naar links.)

Wapen: op zwart een gou-

1655. Aediles seniores jam I den wiel (6).

penjsse vetant.

Den offerschat der const en gonst der Monarchien. Hier in het rond der kerck van

[over hondert jaer Noch sichbaer sich vertoont, als

[met gebogen knyen; Dien Phoenix stof en lof men

[waerdichlyck bewaer. De Heeren Meesters van de es

[kerck 't verval der lichten Aensiendedoenhetall herstellen

[in sijn standt. Daerom de reden riep haer wa-

[pens hier te stichten, Tot eeuwigh lof van haer rijck' [konstbiedende hand. Anno 1655.

D. T h e o d or i c u s S p i erinckabbasBernensis 1559.

Het wapen van Holland. H o 11 a n d i a.

Het wapen van Gouda. Gouda.

Sluiten