Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

308

Gulich, Bergh, Egmond (als hierboven op het zilveren kruis van het bisdom Utrecht), Egmond (als boven), Loreynen, (op goud een roode rechterschuinbalk, beladen met drie zilveren adelaars), Brandenborch.

(Dirk Crabeth fig. et pinx. Goudae 1555.)

16. Jezus aanschouwt den doop van Johannes indenjordaan en begint zijne discipelen te kiezen. Joh. I. 28—40.

Onder de voorstelling het wapen van den schenker n.1. op goud twee blauwe dwarsbalken, vergezeld van acht zwarte vogels, zoomsgewijze geplaatst; het wapen onder een zwarte priesterhoed.

Hieronder een knielende priester en vóór hem onder een priesterhoed nog eens hetzelfde wapen.

Onderaan:

Reverendus D. Dominus Cornelius a Myerop, praepositus et archidiaconus Trajectensis et canonicus sancti Salvatoris Trajectensis. Anno Dni 1556.

(Dirk Crabeth fig. et pinx. Goudae 1556.)

17. Johannes de Dooper predikt voor den koning Herodes, hem bestraffende omdat hij zijn broeders vrouw bezat. Matth. 14.

Moderata durant.

Op een kolom links van den toeschouwer het wapen van het Utrechtsche bisdom.

1556. Een knielende man, met zwarten mantel, waarop een zilveren breedarmig kruis. (Dit is de schenker van het glas n.1. Wouter van Bijlaar, baljuw van St. Catharina, commandery te Utrecht 1556.)

Onderaan zes wapens naast elkaar:

1. Op zilver drie zwarte hoorns (2 en 1).

2. Op zilver een roode keper, vergezeld van drie roode lelies. . 3. Op rood een zilveren kruis (Utrechtsch bisdom); gekroonde helm; helmteeken een bos pauwenveeren.

4. Op zilver drie roode jachthoorns; helmteeken een jachthoorn tusschen een zilveren vlucht.

5. Op zilver een zwarte adelaar.

Sluiten