Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

309

6. Op zilver een roode dwarsbalk.

(Lamb. van Noord van Amersfoort inv. et fig., Dirk van Zijl pinx. Utrecht.)

18. Christus antwoordende aan de discipelen van Johannes. Matth. 11.

Onderaan vier wapens vóór vier personen n.1. 2 mannen en 2 vrouwen, blijkbaar de schenkers voorstellende.

1. Op groen een zilveren klimmende haas.

2. Op blauw een zilveren zwaan.

3. Op zwart twee gouden driepootige zitbankjes, boven elkaar.

4. Op rood een koplooze roode leeuw. GeritHeyeGeritz, MargrietHenricsdr. zij huysvrou. FredericAdriaesz, Geerborch zijn dochter anno 1556.

(Dirk Crabeth fig. et pinx. Goudae 1556.)

19. De onthoofding van Johannes den Dooper. Matth. 14.

Sollicite concupiscam. Wapen van het Utrechtsch bisdom.

Br. Henrickvan Zwolle comandeur binnen Haerlem 1570.

20. Het lijden, de opstanding en de Hemelvaart van Christus.

Twee wapens: I. op goud tweè zwarte beurtelings gekanteelde dwarsbalken; II. op groen een zilveren kruis, waaraan de onderste arm ontbreekt, vergezeld van drie gouden sterren (6).

Anno 1556. Gegeven van Dirc Cornelisz. rentemeester des ... perial majesteits over 't quartier van der Goude.

(Volgens eene beschrijving heette hij Van Re in eg om en stellen de twee geknielde personen op het venster hem en den burgemeester Jan Hey voor.)

Onderaan: Videntibus illis in altum sublatus est et nubes subduxit illum ab oculis quem Acham primo pater Guilielmusjacobi praefectus monial... super Gouda-

norum

Onderaan twee knielende priesters.

Deus Jhesus susceptus suscitabit par Sma covet. pater Robert' Johls rector covet' D. Margarete in Gouda priorque hujus collegij decimus.

Sluiten