Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19

d. Tusschen den Hollandschen IJsel en den Ouden Rijn en van daar tot het Woerdensch Verlaat.

Deze inundatie werd gesteld door water uit den Hollandschen IJsel in te laten op Woerdensboezem door de sluizen aan het einde van de Enkele Wierikke en van de Dubbele Wierikke (Goejanverwellesluis) en op Rijnlandsboezem door de sluizen te Gouda en dan langs de Gouwenaar den Ouden Rijn. Woerdensboezem werd behalve door de beide Wierikken gevormd door een vak van den Ouden Rijn tusschen de Haan wij kersluis bij Harmeien en de sluis bij Bodegraven, waar hij op Rijnlandsboezem kon afwateren, en voorts door de Grecht, van het Woerdensch Verlaat zuidwaarts gaande tot in den Rijn t. W. van Woerden, en door de Linschoten van den Rijn te Woerden tot den IJsel te Oudewater.

De sluizen van de Wierikken werden 17 Juni geopend.

Door nu de kaden langs de Wierikken door te steken werd de strook tusschen deze beide wateren onder water gezet en door de zuidelijke kade langs den Ouden Rijn, den zoogenaamden Hoogen Rijndijk, ook door te steken het overstroomingswater op den Rijn en hieruit over de kade aan de noordzijde daarvan, den Lagen Rijndijk, heen in de polders t. N. daarvan gebracht. Om hier den Rijn hoog te kunnen opzetten werd deze afgesloten door een dam te Nieuwerbrug even t. O. van de Dubbele Wierikke, terwijl de sluis te Bodegraven gestempeld werd, om het wegvloeien van het water op Rijnland te beletten. Men begon den dam bij Nieuwerbrug 13 Juni te leggen, wat eerst door de boeren belet, maar spoedig onder dekking van troepen voltooid werd.

De Regeering van Gouda opende eindelijk na lang tegenstribbelen op hoog bevel 19 Juh de sluizen aldaar, waardoor het water langs de Gouwe door de Gouwesluis *) op den Rijn werd gebracht, die door een dam tusschen die sluis en Alfen werd afgesloten, — hetgeen 21 Juni geschied was. Hierdoor stroomde het water uit den Rijn ook tusschen Zwammerdam en Bodegraven over den rechter of Lagen Rijndijk in de polders aan de noordzijde daarvan.

De onderwaterzetting t. N. van den Rijn werd aan de N. W. zijde begrensd door de kade langs de Mije (polderwater van Polder Nieuwkoop en Noorden) en aan de oostzijde door de kade langs de Grecht.

Om deze inundatie nog te versterken werd 21 Juni het Woerdensch Verlaat geopend, d. i. een schutsluis tusschen de Kromme Mijdrecht (Amstellandsboezem) en de Grecht, waardoor het toen ook reeds opgezette water van Amstelland op Woerdensboezem stroomde en hieruit, waar-

*) Deze sluis stond evenals alle andere in den Hoogen Rijndijk gelegen sluizen aan de uiteinden van de aan de zuidzijde daarin uitkomende wateren in den regel open. Die sluizen werden alleen gesloten bij zekere hooge boezemstanden, om te voorkomen dat bij aanwaaiing uit het Noorden het deel van Rijnlandsboezem t. Z. van den Rijn te hoog werd opgezet, — zooals ook nu nog met een paar daarvan een enkele maal geschiedt.

Sluiten