Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23

Amsteloever ten slotte een werk verkregen, dat de wegen op Amsterdam en Amstelveen, de Drecht en de Mijdrechtsche Zuwe bestreek, terwijl aan de overzijde van den Amstel nog een hoornwerk gemaakt werd, waarschijnhjk tot betere bestrijking van de Mijdrechtsche Zuwe.

De post aan den Uithoorn werd bezet door soldaten uit Amsterdam ; 1 Okt. bestond de bezetting uit 12 kompagnieèn en begin November werd zij vermeerderd met 200 soldaten en 18 musketiers en werden nog 6 stukken geschut gezonden door Amsterdam, dat dikwijls in de behoeften van dezen post voorzag.

Toen de Franschen in het najaar veel strooptochten deden in de dorpen van de Ronde Venen, enz. achtte men het noodig nog een paar punten tusschen den Uithoorn en Abkoude te versterken. Daartoe werden eenige verdedigingswerken gemaakt bij het Jodenkerkhof te Ouderkerk, die in November door 200 soldaten uit Amsterdam en den 24sten van die maand nog door 250 a 300 man (3 kompagnieèn) bezet werden. Ook werd een post aan den Voetangel, bij het punt van samenkomst van de Oude Waver met de Holendrecht, ingericht.

Aan den veldmaarschalk Prins Maurits was de verdediging der linie van Abkoude tot Muiden opgedragen en 18 Juni werd de regeering van Amsterdam gemachtigd om voor de versterking en de voorziening met oorlogsbehoeften in dat gedeelte te voorzien. ,

De weg van Utrecht naar Amsterdam. Deze werd verdedigd door het slot te Abkoude, dat Prins Maurits 19 Juh door 100 man deed bezetten. De Prins van Oranje deed de volgende maand een ravelijn vóór de brug maken, alle wegen naar Utrecht en de venen doorsteken en afgraven en door het omhakken van boomen versperren. Ook de vaart op Utrecht, de Kromme Angstel, werd versperd.

De Kees-Jan-Toonenkade. Deze kade bereikt de Vecht bij den Hinderdam. Toen Prins Maurits te Muiden was aangekomen, deed hij dadelijk Spaansche ruiterij aldaar post vatten ter bescherming van de sluis en verdedigingswerken aanleggen, die de volgende maand op last van den Prins van Oranje verbeterd werden. Het volgend jaar zijn die werken tot een volledig fort omgewerkt, dat in Mei werd aanbesteed.

De Broekdijk, aan de Vecht uitkomend bij de Uitermeersche Sluis in de 's Gravelandsche Trekvaart. De vijand, die Naarden in bezit had, kon langs dien dijk den Vechtdijk en dus Hinderdam en Weesp bereiken. Daarom deed Prins Maurits dat punt versterken en om van daar zich in het hoogere Gooi te kunnen uitbreiden ook werken maken bij twee bruggen bij Ankeveen en de eerste brug van 's Gravenland. Het volgend jaar werd ook het werk te Uitermeer door een fort vervangen.

Weesp lag in 1672 niet aan een toegang die op de lijn van verdediging uitliep, zooals Sypestein en de Bordes het voorstellen, maar wel aan het einde van een Z.O.—N.W. loopend gedeelte van de beide Vechtdijken, Het kon dus aan den vijand een uitbreiding langs die dijken beletten,

Sluiten