Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NASCHRIFT

u dan eindelijk het geheele werk voor me ligt, ben ik me maar al te goed bewust van de leemten en tekortkomingen. Er zijn hoofdstakken, die ik anders, uitvoeriger had willen behandelen, maar dan zou het aantal afleveringen te zeer zijn overschreden. Wat met het oog op de kosten.

die sinds 1915, toen met het werk werd aangevangen, buitensporig zijn gestegen, niet kon. Trouwens, de Uitgeefster, die op onbekrompen wijze me tegemoet is gekomen, geeft toch reeds meer dan beloofd was.

Het verschijnen van het werk heeft langer geduurd, dan in de bedoeling lag, wat te wijten is mede aan het niet verkrijgbaar zijn van hetzelfde papier en foto's uit het buitenland, maar ook aan het tijdroovende van de teekeningen. Winst echter is nu het eenvormige karakter: foto's en teekeningen van één auteur, aan welker reproductie de meeste zorg is besteed.

Ten slotte past mij een woord van dank aan de Uitgeefster voor de keurige wijze, waarop ze het boek deed uitvoeren; aan de welmeenende critiek, die het werk reeds tijdens het verschijnen van de afleveringen mocht ontvangen; en aan de geduldige inschrijvers, wier geduld nu gelukkig niet langer op de proef behoeft te worden gesteld. Amsterdam, Zomer 1923. J. GODEFROY.

Sluiten