Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

543

gens droegen beide eenzelfde karakter. Reeds in de Laat-Gothische periode werden in de burgerlijke bouwkunst de Gothische principen niet streng meer gehandhaafd; de Gothiek was voor geen verdere ontwikkeling meer vatbaar, zooals b.v. de Romaansche bouwkunst. Ook de Renaissance bracht weinig nieuws. Zoo veranderde het basilicatype voor kerken in 't geheel niet, alleen de centraalbouw naderde door uitbreiding van den Criekschen kruisvorm, bijna het volmaakte.

Wat het grondplan van de paleizen betreft, dit werd geheel gewijzigd. Een rechthoekige hof werd door zuilengaanderijen in meerdere verdiepingen omgeven. Overigens waren de paleisplannen in Florence, Venetië en Rome ook onderling weer verschillend.

Overheerschte in de Gothiek de vertikale lijn, de Renaissance herstelde de horizontale lijn weder in eere, de omhoogstrevende massabeweging maakte plaats voor de klassieke rust, althans in de Vroeg-Renaissance. Zuil en hoofdgestel, sokkel, kroonlijst

Fig. 585.

Detail Noord-Portaal van de Kathedraal

te Como." (naar Springer).

Fig. 586. Casettenzolder uit Palazzo Massimi te Rome.

en lijsten tusschen de verdiepingen gaven de bouwwerken wederom een geheel ander aanzien. In de Vroeg-Renaissance kwamen bovendien nog twee tegenstellingen tot uiting, n.1. in Toscane de rustica, en in N. Italië de vlak bekleede en gepleisterde muur. In de Hoog-Renaissance werden beide uiteenloopende bouwwijzen aan een monument tegelijkertijd toegepast. De muren werden opgetrokken van breuk- of baksteen, met als bindmateriaal asfalt of kalk. De niet vlakke, maar rustiek bekleede muren Fig. 581 eischten, ook al weer in tegenstelling met de Gothiek, alle aandacht voor zich zelf, terwijl ook weer, in Florence en Siena, op ieder brok natuursteen de

Sluiten