Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

544

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

nadruk werd gelegd als deel van het geheel. In allerlei variaties werden ruwe stukken rotssteen nagebootst, met vlakke voegen op elkaar gestapeld, en schijnbaar ruw en onbewerkt. Trapsgewijs werden de steenbrokken naar boven toe meer bewerkt en met den beitel gevlakt. De ruwe onregelmatige brokken van de beneden verdieping werden minder uitspringend ruw behakt, maar in regelmatiger verband gerangschikt aan de 2dc verdieping en aan de derde verdieping zelfs geheel vlak, aldus aantoonend, dat de grootste draagkracht in de beneden verdieping huisde.

De rustica, die gebonden kracht uitdrukt, moest echter minder in 't oog springen, zoodra pilasters en zuilenorden toepassing gingen vinden; in de Hoog-Renaissance werd ze daarom uitsluitend toegepast op de hoeken van het bouwwerk, en dan nog minder ruw. Een minder gelukkige toepassing vond de rustica, toen ze ook toegepast werd op pilasters en zuilen,"venster Fig. 604. en deuromlijstingen.

Bij rustica werd de steen dus om haar zelfs wille, als krachtig materiaal toegepast. Broksteen werd gebezigd in combinatie met natuursteen, en dan rood geschilderd met witte voegen, of wel in rood en geel uitgevoerd; zeer vaak werden baksteenmuren gepleisterd, en

Sluiten