Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

546

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

gebruikt. Voor kruisgewelven, zonder ribben, met naar boven in het vlak verdwijnende lijnen, waren hout of steen aangewezen, evenals voor tongewelven, waarin gordelbogen en casetten. Behalve van alle gewelfvormen uit vroeger stijlperioden, maken de Renaissance bouwmeesters voor 't eerst gebruik van spiegelgewelven, een nieuwe vinding. Deze gewelven zijn massief uitgevoerd, of slechts als schijnconstructie, als de spanning groot is; ze zijn dan van hout, met latten en pleisterwerk. Daar in deze gewelven trekstangen zeer zouden misstaan, komen ze in kerken, waar de spanning uitteraard grooter is dan in de burgerlijke bouwkunst, niet voor.

Steunbeeren verdwijnen, behoudens in die gevallen, waar trekstangen niet gewenscht zijn, en de spanning groot is.

Fig. 578,581. Koepels rusten op een ronden, veelhoekigen of vierkanten onderbouw. Kleine koepels

Sluiten