Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

547

verrijzen boven de kroonlijst van den trommel, en zijn door een tentdak afgedekt; grootere koepels zijn slechts beneden massief, bestaan boven uit twee evenwijdige schalen, waarvan de buitenste dient ter bescherming van de binnenste tegen hét weer. Onderling zijn door hulpconstructies van sterke ribben beide schalen verbonden. De buitenste koepel is door lood afgedekt, en tusschen de koepels bevinden zich de trappen naar de lantaarn.

DE DETAILS VAN HET EXTERIEUR.

6. De sokkel is tijdens de vroege Renaissance vlak, zonder profiFig. 581. leering. In Florence steekt buiten de rustica van de onderste verdieping een lage bank uit die bij 't bestijgen van paarden goed bruikbaar waren. De paarden werden aan ijzeren ringen vastgebonden

Venetië en Noord-Italië is de sokkel, als drager van het gebouw van weinig beteekenis. In

Rome, tijdens de Hoog-Renaissance, fungeert de geheele benedenverdieping als sokkel, en is

dan rustiek of wel driedeelig, volgens de postament-indeeling der klassieken.

De lijsten, die de verdiepingen scheiden zijn laag en weinig voorspringend, öf wel gevormd

als breede banden. In de Vroeg-Florentijnsche Renaissance loopen ze, gevormd volgens

klassieke proflleering, door als vensterbanklijsten. Naderhand worden ze lager aangebracht, Fig. 614

ter hoogte van de vloeren der verdiepingen, maar steeds in klassieke profileeringen. Baksteen

lijsten springen zeer weinig voor, zijn daarentegen zeer rijk van proflleering.

Fig. 582, De kroonlijst is gevormd als de Romeinsche cónsolelijst. Ze is hoog, als de lijsten tusschen a, e, g, k. _

de verdiepingen laag zijn; de proporties strooken dan met die van den geheelen gevel. Zijn Fig. 583 daarentegen de verdiepingen ingedeeld door zuilenorden, dan zijn ze laag en alleen berekend voor de bovenste verdieping. Om wanproportie te voorkomen, wordt dan dikwijls het fries zeer hoog gemaakt. Baksteen kroonlijsten hebben, rustend op dicht bij elkaar geplaatste

Fig. 591. Casettenzoldering uit het Palazzo Ducale te Mantua,

einde 15e eeuw. (naar Hirth).

, die voor dit doel in de muren waren aangebracht. In

Sluiten