Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

548

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

consoles, weinig voorsprong en een zeer zwakke profileering. Vaak zijn in dit geval zeer rijke terracotta versieringen aangebracht. Boven de kroonlijst volgt soms de aff iAra, met ballusters en postamenten, waarop beelden, vazen of obelisken. Van deze attika is dikwijls een lage verdieping gemaakt, met smalle, horizontale vensters; meestal is dan het fries vlak.

De vensters zijn öf eenvoudige openingen in den muur, of Fig. 582a. gevormd als geheel zelfstandige bouw- Fig. 603. fragmenten; in het Fig. 581. eerste geval is het middeleeuwsche, in het tweede geval het klassieke voorbeeld Fig. 611. gevolgd. De middeleeuwsche vormen in Florence en Siena

zijn rond- of spitsbogig beëindigd, en gedeeld door een post, die gevormd is als een dun zuiltje Fig. 582a. en die twee bogen draagt. De omlijsting volgt het klassieke profiel, en slechts een enkel detail steekt buiten den gevel uit. De vensters rusten direct op de verdiepinglijsten en zijn ± l3/< X zoo hoog als breed. Het Venetiaansche venster is rondbogig en gedeeld door zuilen met Fig. 609. traceerwerk. De rondboog is omsloten door een rechthoek en het geheele venster vaak in verband gebracht met een ervoor geplaatst balkon.

Fig. 592.

Gewelf beschildering in het kasteel Estenze te Ferrara, door Dosso

Dossi (f 1542). (naar Hirth. foto Poppi).

Sluiten