Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

565

Fig. 614. Palazzo della Cancelleria te Rome.

beide verdiepingen zijn afgesloten door rondbogen, waarvan de binnenwelflijn rond de Fig. 579. buitenlijn flauw spitsbogig is; op beide verdiepingen zijn verder de vensters even groot, op Fig. 582 a. onderling gelijken afstand aangebracht, terwijl er nadruk op wordt gelegd door den spitsboog, die samengesteld is uit groote rustieke wigvormige stukken. Trouwens, de geheele gevel is rustiek, door een sokkel en een kroonlijst afgesloten; de steenblokken zijn vierkant of langwerpig, de grootste tot 9 M. lang. De verdiepingen zijn gescheiden door lijsten, en de groote, naar verhouding weinig doorbroken muurvlakken, zijn slechts met medaillons en een groote kroonlijst decoratief verrijkt.

Kleinere huizen, die ook palazzo worden genoemd, hebben slechts een drietal vensters, weinig of geen rustica, en als pilasters worden toegepast, in geen geval rustiekwerk. 12. HET NOORD-ITALIAANSCHE paleis is niet van natuursteen, maar van, ook ornamentaal versierde, gebakken steenen opgetrokken. Wel zijn ook hier de vensters rondbogig, maar tengevolge van het materiaal zijn de lijsten, die de verdiepingen scheiden, en de kroonlijst

Sluiten