Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

573

met een tongewelf over den middenbeuk, of lage koepels op middenbeuk en transept, met kruisgewelven op de zijbeuken. Terwijl ten slotte nog eer bijzonder Renaissance-type wordt geschapen door een serie centraalbouwen aaneen te schakelen, afwisselend n.1. ton- en koepelgewelven, waarbij als voorbeeld de San Marco zal hebben gediend.

De foren of Campanille is vierkant van grondplan en blijft afzonderlijk ge¬

bouwd van het kerkgebouw. De verdiepingen zijn versierd met de verschillende pilasterorden, waartusschen de vensters

Fig. 622. Basilica te Vicenza, door Andrea Palladio.

dcmyeoracnr. i^e araeKKmg is Horizontaal, zelden is de toren bekroond door een helm.

De kloosters, hoewel ze de middeleeuwsche groepeering behouden, krijgen hun eigen Renaissance cachet, voornamelijk door de zuilengaanderijen om den hof. 19. HET UITWENDIGE.

De Renaissance kerken lijken middeleeuwsch in Renaissance vormen; tusschen het inwendige en den gevel is geen logisch verband gebracht, zoodat het front vaak verdiepingen vertoont, waar inwendig de ruimte tot boven doorloopt. Vensters en deuren zijn als in de burgerlijke bouwkunst, maar de moeilijkheid schuilt hier in het verschillend hoog zijn van de beuken. Nu eens wordt de zijbeuk gemaskeerd door een doorloopenden gevel, die dus vrij uitsteekt Fig. 601 boven het dak van den zijbeuk, en is de geheele gevel in etages verdeeld, dan weer wordt voor deze daken een voluutvormig stuk muur opgetrokken. De horizontale voluten zijn grof Fig. 612 en plomp en vinden vooral later in de Barok ook toepassing voor allerlei andere overgangen. Hier en daar worden de voluten ook vertikaal geplaatst. De inwendige distributie, (de drie beuken), is uitwendig soms gemaskeerd door doorloopende steunbeeren, die rijkversierd worden, doch niet logisch naar boven verfijnen, zooals in de Gothiek. Trouwens, bij de meeste kerken is slechts de gevel met incrustatie voltooid, daarbij nog koor en koepel,

Sluiten