Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

576

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

Eveneens van Brunellesco afkomstig is het kleinere PalazzoQuaratesi, voltooid in 1470, waarvan de beneden verdieping in rustica is gebouwd. En ook het Palazzo di Parte Guelfa, dat op de eerste verdieping door pilasters is ingedeeld. De voorhal van het Vondelingenhuis te Florence, begonnen in 1419 door Brunellesco.en naderhand door F r a n cesco della Luna voltooid, is rondbogig en vooral bekend door de beroemde „wikkelkindertjes" van de della Robbia's.

Door Michellozzo Michellozzi (di Bartolommeo, 13961472) werd het Palazzo Ric ar di Fig. 581. gebouwd voor Cosimo Medici. De rustica wordt ook hier naar boven minder zwaar, en het geheel afgedekt door een zware kroonlijst op consoles. De vensters zijn rondbogig, door een post in zuilvorm in tweeën gedeeld. De zuilenhof met composita-kapiteelen heeft gekoppelde vensters.

Verder bouwde Michellozzi het Palazzo Vecchio, wat de zuilenhof be- Fjg. 597. treft; het Palazzo C o r s i, en de villa's Rica Soli en Mozzi.

Van Leo Battista Alberti (1404 — 1472) is het ontwerp voor Fig. 598.

het Palazzo Rucellai afkomstig; de bouw werd uitgevoerd door Bernardo Rosselino (1409—4464). Hier is eigenlijk rustica vermeden en de gevel ingedeeld door Dorische pilasters beneden; voor de beide bovenste verdiepingen werd de Korinthische orde gebruikt.

De portalen zijn rechthoekig, de vensters rondbogig, gedeeld door een zuiltje. De pilasters springen voor den rustica-natuursteengevel; van de steenblokken zijn de voegen glad, en de spiegel is bewerkt met een bossing. Fig. 606. Giuliano da Sangallo bouwt het Palazzo Gondi, fijn en wel doordacht; de zeer Fig. 613. fraaie zuilenhof heeft een prachtig ingebouwde trap. De rustica van den gevel wordt naar Fig.599.a. boven toe lichter. De bouw van het grootsche Palazzo Strozzi, begonnen in 1489 en voltooid in 1533 is geleid door Benedetto da Majano (1442—1497). Het is het mooiste

' Fig. 625. S. Pietro in Montorio te Rome.

Sluiten