Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

593

Fig. 640. Credenz in notenhout en brons, ± 1550, Florence.

Genua. Deze stad is die van de Laat-Renaissance bij uitnemendheid. Door levendigen handel op het Oosten rijk geworden, werden door de kooplieden talrijke paleizen gebouwd. Daar echter gebrek was aan bouwterrein, werden oude huizen afgebroken en nieuwe paleizen aan de nauwe straten geplaatst. Tengevolge hiervan werden de details berekend op beschouwing van nabij, en overigens meer nadruk gelegd op aangename bewoonbaarheid dan op monumentaliteit.

De meeste paleizen aan de bekende Strada Garribaldi zijn van Galeazzo Alessi. Bekend zijn Palazzo Cambioso (rustiek), Palazzo Lercari. in villa stijl, met een open loggia als bovenverdieping; Palazzo Spinola, minder fraai architectonisch, dan wel bekend door de beschildering van den gevel, en bij Genua de villa Palavicini, delle Perchiere genaamd, met open bogenhal en fraaie baUustrade bekroning. Voorts zijn nog talrijke huizen en paleizen van hem.

Giovanni Battista Ca steil o, genaamd il Bergamasco (f 1576), is de architect van Palazzo Cataldi Palazzo Raggio (nu del Podesta) met een gepleisterden gevel, en Palazzo Imperiali. Rocco Luragó (t 1590) van het Palazzo Doria-Tursi (nu Municipio), waarvan de gevel twee hoofdverdiepingen heeft' geflankeerd door loggia's. Beneden zijn de pilasters Toskaansch rustiek, boven Ionisch, met ballustraden.

LAAT-RENAISSANCE. KERKELIJKE BOUWKUNST.

Rome. Behalve bouwmeester van de St. Pieterskerk na Michel Angelo. heeft Vignola op kerkelijk gebied te Rome, zoowel als elders, veel belangrijks gepresteerd. De kerk II Gesü. begonnen 1569, is de hoofdkerk der Jesuïten, en heeft veel navolging gevonden: Jesuïtenstijl! Fig. 600. 8. Teruggekeerd tot den ouden vorm. het Latijnsch kruis, bracht hij dezen vorm in verbinding

Sluiten