Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

594

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

Fig. 641. Kist uit Siena, ± 1550. •

met den centraalbouw. De vier korte kruisarmen zijn even breed als de koepelruimte; de koorzijde is door een concha verruimd, terwijl de voorste kruisarm verlengd werd tot een schip zonder zijbeuken, maar met kapellen. De kerk werd na Vignola's dood door della Porta voltooid met het groote tongewelf, terwijl ook de gevel, een ontwerp van della Porta, 631. als voorbeeld diende voor talrijke kerken uit de 17e en 18' eeuw. Toch was Vignola's gevelontwerp, dat nog bekend is, veel beter. Della Porta's werkzaamheid aan den koepel van de St. Pieter werd reeds besproken.

Minder fraai is Vignola's S. Andrea, geïnspireerd op het Pantheon. Niet gelukkig is de combinatie van kleinen, rechthoekigen onderbouw met ronde tamboer.

In den geest van II Gesü is de S. Andrea della Valle, door Pietro Paolo Olivieri (1551 — 1599), uitgevoerd door Carlo Maderna.

Van de verdere kerken uit het Laat-Romeinsche tijdvak zijn nog te noemen de Sta Madonna de' Monti en de San Luigi de Francesi, beide door della Porta. En van Ammanati de kerk S. Giovanni, wier inwendige niet geheel in overeenstemming is met den f raaien gevel.

Assisi. Van Vignola, voornaam, maar wat nuchter, is de Sta Maria degli Angeli.

Pevugia. Alessi bouwt hier de StaMaria del Popola.

Florence. Vasari breidt de M e d i c i k a p e 1 bij de S. Lorenzo uit.

Milaan. De kerk S. F edele, begonnen in 1569 door Tibaldi (Pellegrini) is eênbeukig, met een kapellenrij ter weerszijden, gevormd door pilaster architectuur. Verder bouwt hij vijf portalen en vier vensters in Renaissance stijl aan den D o m g e v e 1 die, behalve deze Renaissance-elementen, waarvan vooral het hoofdportaal zeer fraai is, Gothiek bleef. Ook de in 1573 gerestaureerde S. Lorenzo, die ingestort was, is het werk van Tibaldi, evenals deS. Sebastiano, een koepel boven cirkelvormig grondplan met Toskaansche pilasters.

De gevel van de Sta Maria presso S. Celso is van Alessi, en herinnert aan Vignola's bouwstijl.

Turijn. De S. Martyri en het ontwerp van de S. Francesco da Paolo, welk ontwerp eerst later werd uitgevoerd, zijn van Tibaldi, die te

Novara de S. Gaudenzlo, een verbinding van centraal- en assenstelsel, bouwt.

Sluiten