Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

595

Pg. 600. 3. Venetië. DcS. Georgio Maggiore (1565), een driebeukige pijlerbasiliek met koepel, en apsiden aan de kruisarmen, werd ontworpen door Palladio, die ook de S. Francesco della Vigna, begonnen door Sansovino, voltooit.

Palladio's meesterwerk "Is echter de kerk del Red entore (1576). Op een onderbouw met bijna evenbreede vrije trap, rust een vierzuilig tempelfront, dat overeenkomt met den middenbeuk. De kerk is overigens slechts éénbeukig met zijkapellen. Het tympan rust op halfzuilen of pilasters van de groote orde; de zijkapellen spreken door halve tympans, die tegen de hoofdtravee rusten.

Genua. Zeer belangrijk is hier de in 1588 voltooide Santa Maria di Carignano, die in 1552 werd begonnen. Tweetorens staan in de hoeken van een Grieksch kruis. Deze kerk is, evenals de koepel van de S. Lorenzo door Allessi gebouwd, die, beroepen % tot bouwmeester van de St. Pieter te Rome, hiervoor bedankte; wel werkte hij aan den Dom te Genua.

Fig. 642. Toskaansch tafeltje, i 1550 (museum Amsterdam).

Sluiten