Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN SPANJE EN PORTUGAL.

601

Hoog-Renaissance.

Madrid. Even ten N.-W. van de hoofdstad werd door Philips II (tusschen 1562—1581) een ontzagwekkend gebouwencomplex gebouwd, bestaande uit paleis, kerk, klooster, mausoleum, schilderijen-galerij en bibliotheek. Het groote, indrukwekkende, maar Fig. 648. niet ontroerende Escorial, is een schepping van Jean Bautista de Toledo (f 1567) en na zijn dood door zijn leerling en opvolger Juan de Herrera (1530—1597). Vier rechthoekig op elkaar staande lange gebouwen, 160X200 M., omgeven het complex met de vele binnenplaatsen met arcaden, als muren, op wier hoeken lage torens zich verheffen. Alleen de achterzijdewordt rechthoekig onderbroken om ruimte te winnen voor het koor van de kerk. Van de eentonige \ omringende gebouwen spreekt uitsluitend de rijke middenrisaliet met ingang. De kerk, de S. Lorenzo, een schepping van Herrera, is een centraalbouw volgens Grieksch kruis met twee geveltorens.

Toledo. Het hospitaal de San Juan Bautista (1541), met rusticablokken op hoeken en om vensters, en met lage hoektorens, is het werk van Bartolomé Bustamente.

Valtadolid. De niet voltooide, in 1585 voor Philips II door Juan He Herrera begonnen Kathedraal, 70 M. breed bij 138 M. lang, is minder gelukkig geslaagd.

Murcia. De Kathedraal, hoewel in de 16= eeuw ge¬

bouwd, vertoont alle kenteekenen van de Barok.

Sevilla. Herrera bouwt hier van 1584—98 de Beurs. Uitwendig sober met lisenen en Toskaansche orde is het inwendige rijker, in PalladiaanSohen stijl.

Aranjuez. Het door De Toledo begonnen paleis.

PORTUGAL.

Lissabon. De kruisgang van het klooster Belem (1550) bij Lissabon, door Joao de Castillio (1490—1581) is een der fraaiste Renaissance monumenten van het Iberische schiereiland.

Dan werkte te Lissabon nog Filippo Terzi. een Italiaan. De kerk S. Vicente de Fora, 1590, met hooge Dorische en lagere tweede Korinthische verdieping rust in haar geheel op een hoogen onderbouw. Ook hier weer twee lage zijtorens. Ten slotte bouwt Terzi ook nog in

Coimbva (de Residentie van Koning Manuel), te Porto en te Thomar.

Batalha. De Loggia van de Capella imparfeitas is een schitterend voorbeeld.

Sluiten