Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

616

DE RENAISSANCE IN FRANKRIJK.

Fig. 665. Kasteel van Blois. Inwendige van het trappenhuis in den vleugel van Francois I.

zij 't ook in strenger opvatting, en anderzijds het ontbreken van deze elementen, waarvoor zware kroonlijsten met attiek in de plaats komen.

H^f rl„l^„ „,™At- oio Tr=>1,=>-,r,_ Ri„ MO 1

sche, symmetrisch, meer regelmatig en minder uitgebreid.

Torens verdwijnen; ze worden vervangen door hoogere hoekpaviljoens, met eigen daken. In de hoofdassen van het bouwwerk spreken traveeën. Ook de trappentoren maakt plaats voor een inwendige grootsche trapaanleg, met rustplaatsen.

De vensters zijn rechthoekig, met stee-

nen middenpost, dus kruisvensters, of wel het kruis wordt niet meer toegepast, en de omlijsting flguraal decoratief. De daken blijven steil; dikwijls vormen de Fig. 673 nu aaneengesloten dakvensters samen als 't ware een doorloopendeattiek, waarvan de afzonderlijke vensters beurtelings door een segmentvormig of tympanvormig fronton zijn beëindigd.

Bij de bouwwerken van de meer klassieke richting worden de zuilenorden steeds zuiverder toegepast, met verjonging en entasis, bijna letterlijke nabootsing van Romeinsche kapiteelen en Romeinsche canneleering, en zuivere verhouding tusschen zuilen en lijstwerk.

Fig. 666. Portaal van het Aartsbisschoppelijk paleis te Sens.

Sluiten