Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

620

DE RENAISSANCE IN FRANKRIJK.

Fig. 672. Slaapkamer van Henri II in het Chateau de Blois. (Naar foto Laussedat).

schillend gekleurde houtsoorten, met toepassing van verguld in goede verhouding, samengestelde benedenste wandbetimmering, waarboven rijke flgurale schilderingen of wandtapijten met fraaie patronen zijn aangebracht. Belangrijke kunstenaars, meest Italianen, verleenden hieraan hun medewerking.

Naar boven wordt de wand afgesloten door een zware driedeelige, op consolen rustende kroonlijst, meestal verrijkt met een tandlijst en reliëfs en samengesteld van verschillende houtsoorten, met toepassing ook weer van kleur en verguld. De vlakke houten zolder vervangt de gewelven; de zes- of acht-hoekige cassetten worden in den loop der Renaissance steeds dieper en zwaarder omlijst, steeds kleuriger en sterker verguld.

Alleen in trappenhuizen en vestibules vindt het gewelf nog toepassing.

7. OVERZICHT DER HOOG-RENAISSANCE MONUMENTEN. Fig. 653. Het Louvre te Parijs, vroeger koninklijk paleis, nu museum, werd gedeeltelijk gebouwd op de plaats van het oude kasteel, dat Frans I liet afbreken. Hij gaf opdracht voor een nieuw paleis aan Pierre Lescot (1510—-1578) die van 1546—1578 aan den bouw werkzaam Was, die slechts de halve Zuid- en Westvleugel uitvoerde met de hoek- en middenpaviljoens, die gedeel-

Sluiten