Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB RENAISSANCE IN FRANKRIJK.

627

afwisselend samen afgedekt door segmentvormige of tympanvormige frontons. Ook springen de vier pilasters met tusschen liggende vensters telkens een weinig voor. Op de paviljoens zijn geen koepels maar tentdaken.

Vanaf 1600 werkt Etienne Dupeirac aan

net J_ouvre, die door ïnioauit rvietezeau wordt opgevolgd. Van het nu gebouwde gedeelte rust op de onderverdieping, die door gekoppelde pilasters van de Fransche orde is geleed, een tusschenverdieping. Hierboven volgt een hooge verdieping, waarvan de vensters telkens zijn geflankeerd door gekoppelde Korinthische pilasters, waarvan het bovendeel is gecanneleerd. Elke venstertravee is door een beeldennis gescheiden en afgedekt door, weer wisselend, een segmentboog of tympanvormig fronton.

Na den dood van Hendrik IV in 1610 werd tijdelijk de bouw gestaakt. Eerstin 1642 begon Charles Lemercier met de voltooiing door aansluiting bij het Noordelijk paviljoen van Lescot, dat nu middenpaviljoen werd van den uitgebreiden vleugel. Het

geneei wera genouaen in oen stijl van i_,escoi.

Het Palais du Luxemboucg te Parijs werd tusschen 1615 en 1620 door Salomon de

Brosse voor Maria de Medici, weduwe van Hendrik IV, gebouwd. Het paleis is gerekt rechthoekig, met vier vierkante hoekpaviljoens, die drie verdiepingen hoog zijn en met tentdaken afgedekt; behalve het middenste paviljoen van den voorvleugel, waarop een koepel is aangebracht. De architectuur gelijkt op die van Ammanati aan Palazzo Pitti, doordat de gekoppelde pilasters van Dorische en Toskaansche orde geheel rustiek zijn gehouden. Inwendig zijn prachtige schilderingen van Rubens aangebracht. Het paleis is gebruikt als staatsgevangenis, sinds Napoleon als senaatsgebouw.

In 1624 bouwt Lemercier het Palais Cardinal (nu Royal) voor Richelieu, en het Theatre Francais te P a r ij s.

Heel bekend is ook de Hertengalerij van Fontainebleau, in baksteen, behalve alle dragende en Fig. 673. Fig. 678. omlijstende gedeelten. En in Normandië het kasteel van Angerville Bailleul, symmetrisch van platte- Fig. 652. 2.

grond met vier vierkante hoekpaviljoens, na 1600. Voorts moeten nog genoemd worden het kasteel Ancy le Fig. 652. 3. Franc in Bourgondië; het kasteel Balie roy bij Bayeux; het kasteel Beaumesnil in Normandië; het Fig. 684. kasteel Charlevaf; de kasteelen Grand-Jardin te Joinville, des Ifs te Fêcamp, Maune in Bourgondië,

Fig. 682. Gevel te Dyon. (Naar Guriitt).

Sluiten