Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

636

DE RENAISSANCE IN DUITSCHLAND. OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND.

Fig. 694. IJzerbeslagornament in steen van den Frederiksbouw te Heidelberg.

opgetrokken, doch ook gepleisterd, beFig. 711. schilderd of getooid met scrafflto. Uit architectonisch oogpunt zijn ze zonder beteekenis; zelden geheel als Renaissancegebouw opgetrokken, zijn het meestal vergrootingen van Gothische Fig. 712. bestaande bouwwerken of wel uitsluiFig. 710. tend aangebouwde fragmenten, als portalen of erkers. 5. Het WOONHUIS is langwerpig

de bogen rustten dan op zuilen of pijlers. Ook werden, voor nog gedeeltelijk Gothische raadhuizen Renaissance voorhallen of voorportalen opgetrokken.

Op de eerste verdieping ligt de groote en fraai versierde burgerzaal, waartoe een groote, vrije bordestrap toegang geeft. In 't midden van den hoofdgevel, of wel terzijde hiervan staat de stadhuistoren, meestal ingericht als trappenhuis, waarvan soms in de uitwendige architectuur de klimlijn is te zien (b.v. Rothenburg aan den Tauber); doch Fig. in de verste verte wordt nimmer een schoon geheel bereikt als te Blois. De Duitsche raadhuizen zijn van natuursteen, baksteen of vakwerkbouw

Fig. 695. Hof van het slot te Aschaffenburg.

Sluiten