Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN DUITSCHLAND, OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND.

637

Fig. 686. 4. van grondplan, met de smalle zijde

aan den straatkant; het grondplan is noch van doordachte indeeling, noch symmetrisch van aanleg, en slechts de grootere en voornamere huizen hebben, zooals in Frankrijk, een binnenplaats, en dan nog lang en smal, omringd door booggaanderijen of open gangen op consoles. Beneden is de werkplaats of winkel, boven zijn de woonvertrekken. Alleen in Nederland en Noord-Duitschlandkomtmen door de buitendeur soms in een twee verdiepingen hooge voorhal, die als trappenhuis dienst doet.

De smalle en hooge gevels eindigen in een top, lang Gothisch van hoofdvorm, met Renaissance détails; na 1550 wordt de top eerst ingedeeld door pilasters met hoofdgestellen, die, zonder eenig verband met den gevel, Fig. 696. als siermotief wordt opgevat met voluutvormige contours. Evenals in den

Wig. 693. 3. gevel zelf worden in den topgevel vensters aangebracht; de eerste is boven| Fig. 688. dien verfraaid met portaal en erker.

In Duitschland bleef een zeer groot aantal woonhuizen bewaard; deels zijn ze van steen, deels van vakwerkbouw met houtsnijwerk, of scrafflto, of wel zijn ze beschilderd.

Onder de overige openbare gebouwen zijn nog te noemen universiteitsgebouw, beurs, waag en arsenaal.

6. KERKEN zijn er voor de Katholieken genoeg, en de Protestanten bouwen geen nieuwe, daar in het land der hervorming langen tijd geen geestdrift voor kerkbouw was op te wekken. Mogelijk dat juist dit gemis aan opgaven voor monumentale bouwwerken van invloed was op de scheppingskracht van de bouwmeesters der burgerlijke bouwkunst.

Wel uit zich de Renaissancegeest in enkele kleinere kerken, of worden Gothische kerken Fig. 690. aangekleed met Renaissance détails, als altaren, kansels, koorgestoelten, doch in grondplan en opbouw kwamen geen ingrijpende veranderingen meer tot stand.

In Nederland en langs den Rijn waren de Renaissance kerken driebeukig, met kooromgang

Fig. 696

Top van den hoofdgevel van den Frederiksbouw te Heidelberg.

Sluiten