Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

638

DE RENAISSANCE IN DUITSCHLAND. OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND.

Fig. 697. Huis te Hildesheim, uit 1548

of eenvoudig koor. In tegenstelling met de katholieke kerken waar de mis domineerde, eischte in de protestantschekerken de plaatsing van den preekstoel alle aandacht, waarbij een overal goed verstaanbaar zijn van den prediker de hoofdzaak was. Langzamerhand zou de centraalbouw hiervoor een ideale gaan blijken.

Het streven naar eenvoud overigens, in verband met het meer eenvoudige karakter van de preek, sluit geenszins uit dat preekstoelen en koorgestoelten en koorhekken werden gemaakt van grooten rijkdom en fraaie karaktervolle opvatting, vooral in de Nederlanden.

7. De DÉTAILS.

De Renaissance in Duitschland heeft zich nooit volledig ontwikkeld; steeds bleef men veranderen en zoeken zonder te bereiken wat eigenlijk onder een Hoog-Renaissance is te verstaan, want steeds, tot aan het einde van de 16e eeuw werden Middeleeuwsche motieven gehandhaafd.

In Italië konden de klassieke vormen direct worden overge-

Sluiten