Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN DUITSCHLAND, OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND.

639

Fig. 699. Slot te Heidelberg. Frederiksbouw.

nomen, waardoor de nooit geheel begrepen Gothiek snel verdween. Frankrijk nam de Italiaansche vormen direct over en vervormde ze in den eigenaardig Franschen geest, waardoor heen de middeleeuwsche detailleering bleef op te merken. Doch in Duitschland, behalve aan enkele gebouwen, werd de Renaissance nooit als geheel doorgevoerd, eensdeels als gevolg van gebrek aan inzicht in de van prenten afgekeken vormen, anderdeels door handhaving van velerlei middeleeuwsche tradities. Daar de Duitsche bouwmeesters geen grootmeesters waren met uitgebreide kennis van het onderwerp, kon het voorkomen, dat zelfs aan eenzelfde gebouw Middeleeuwsche, Renaissance en Barokke motieven gelijktijdig zijn verwerkt. Onbegrepen als b.v. de boogarchitectuur was, evenals die van hoofdgestel en dragende elementen, zocht men het gebrekkige van de verhoudingen goed te maken door overwoekerend ornament. Waar èn in Italië, èn in Frankrijk welberekende verhoudingen golden in toepassing van ornament van beneden naar boven, werden in Duitschland de

Sluiten