Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

640

DE RENAISSANCE IN DUITSCHLAND, OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND.

motieven slechts opgestapeld.

a. Zuil, pilaster, boog en hoofdgestel.

Hier golden geen verhoudingen; willekeur en onbegrepen imitaties werden overrijk georneerd. Reeds het postament werd door diamantkoppen versierd, of door maskers of (en) met ijzerbeslagvormigearabesken, Fig. 694. die dikwijls in cartouchen werden gewijzigd. Ook de schacht van Fig. 696. pilasters en zuilen zijn

overladen met ornament; van zuilen is meestal het onderste '/3 deel met beslagornament Fig. 694. overdekt, het bovenste 2/3 deel is dan gecanneleerd. Soms ook is de zuilschacht-versiering in Italiaanschen geest, met akanthusranken omgroeid, of wel vindt de kandelaberzuil toepassing en voor de pilaster de herme. Een entasis ontbreekt.

Meestal is het kapiteel een buitengewoon vrije navolging van het Korinthische, waarop Fig. 692. grove onbehouwen akanthusbladeren en armelijke voluten.

Het intercolumnium is vierkant, of nog gedrukter. Op zuilen en pijlers rusten rondof segmentbogen, arcaden vormend. Bij gebruik van segmentbogen rust op de kapiteelen soms een prismatisch verlengstuk van de zuil, dat dienen moet om de boog op te vangen. De boog is geprofileerd als een architraaf of wel nog in den Gothischen trant. De zuilen op de verdiepingen zijn, in verband met de geringe hoogte van de verdiepingen, kort, Fig. 686. 4. en worden vaak vervangen door naar onder dunner wordende, als hermen gevormde, Fig. 696. steunsels.

b. Vensters.

De kerkvensters blijven nog zeer lang voorzien van Gothische traceering, met RenaisFig. 686. 1. sance détails. Vensters in de burgerlijke bouwkunst zijn meestal rechthoekig, meteen binnen Fig. 686. 4. het muuroppervlak vallende omlijsting; doch ook zijn ze versierd met hermen en frontons, Fig. 688. tweevoudig of drievoudig gekoppeld, in welk geval de steenen middenposten zijn opgevat als hermen. Ook zuiver ornamentale vensteromlijstingen komen voor, èn; in den Laat-tijd, rustieke omlijstingen. f<«Fê*f

Fig. 700. Kasteel te Aschaffenburg. Renaissance 1605—1613 door Georg Riedinger.

Sluiten