Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

642

DE RENAISSANCE IN DUITSCHLAND, OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND. 8

Fig. 702. Slot te Heidelberg. Otto Heinrichsbouw.

Fig. 696. gecontoureerden topgevel. Bij topgevels dienen dan nog obelisken voluten, figuraal beeldhouwwerk, bollen en fantastische voorstellingen als vulling. In Nederland is op de bovenste trede de Hollandsche leeuw karakteristiek.

De indeeling van den topgevel houdt dikwijls geen verband met de gevelindeeling; hij is door vensters met lijsten en pilasters in verdiepingen ingedeeld, ook al maskeert hij slechts den één verdieping hoogen zolder. Fig. 688. De kroonlijst is sober, eenvoudig op het armoedige af, en weinig voorspringend. Geheel in tegenstelling dus met de Italiaansche of rijke Fransche kroonlijsten. 8. HET INWENDIGE.

Ook hier is geen geheel bereikt. Onbegrepen betimmering overwoekert zolder en wand, die in geen verband of verhouding tot elkaar staan. Deze betimmering, hoe overdadig ook, vergoedt in geenen deele het gebrek aan diepere harmonische schoonheid.

Sluiten