Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN DUITSCHLAND, OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND.

643

Fig. 703. Voormalig Nieuwe Lusthuis te Stuttgart.

De vertrek- ;

ken, waaronder :

de groote zaal •

b.v. in de kas- :

teelen zijn lang :

en smal en laag, •

dus in zichzelf :

reeds onschoon :

van verhouding, •

In het vroege •

tijdvak zijn ze *

overdekt door •

kruis- of netge- :

welf; zonder rib- 5

ben later, gedu- •

rende de geheele :

16e eeuw, zijn ze :

voorzien van de •

Gothische bal- **.»....••••.... ................................................»....:

kenconstructie. Tegen het einde van de 16e eeuw komen cassetten in gebruik, ondiep, maar groot, als kruis- of stervormige, veelhoekige, of rechthoekige (met afgeronde hoeken) velden. Het materiaal is hout, of hout en pleisterwerk met beschildering en verguld onder Italiaanschen invloed. Met dit al is in de vertrekken wel een aangename stemming bereikt: deuren, kachels, schoorsteenbetimmering, erkers en raamgroepeering, zijn uitgevoerd door technisch wèl knappe werklieden, die alleen diepere vormenkennis ontberen. Ook al zijn de muren wit gepleisterd, dan zijn toch alle omlijstingen van geornamenteerd hout meestal eiken in natuurkleur of gebeitst. Deze omlijstingen, b.v. van de deuren, vormen heele miniatuurbrokken architectuur, waarin zelfs rustiekwerk is nagebootst. Al dit houtsnijwerk, houtbeeldhouwwerk en intarsia maken een barokken indruk, en vormen geen verfijnde karakteristieke stijleenheid, zooals in de andere landen. Het ornament.

Vroeger nog dan in de architectuur werden door schilders en teekenaars en kunstnijveren Renaissance motieven verwerkt, die evenwel niets gemeen hadden met de klassieke, en maar Fig. 686. 1. bitter weinig met de Italiaansche Renaissance ornamenten. Fig. 687.

Allereerst komt de arabesk, in Vlaanderen en Noord-Nederland zoo meesterlijk gesneden en zoo goed van karakter, dat ze hier niet onderdoet voor de beste Italiaansche voorbeelden. In Noord-Duitschland worden Nederlandsche voorbeelden gevolgd.

Spoedig verdwijnt de langgerekte akanthus, om plaats te maken voor kleine driehoekige

Sluiten