Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

644

DE RENAISSANCE IN DUITSCHLAND, OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND.

ingesneden blaadjes op lange stelen, zooals ze vooral door Aldegrever in Duitschland zijn geteekend. Deze vormen brokjes ornament op den fond, en geen aaneengesloten lijnen, waarvan een geheel ander karakter het gevolg is dan het Italiaansche, dat bovendien niet voor hout, maar voor marmer was berekend. Het Duitsche Renaissance blaadje sluit direct aan bij de Gothische houtsnij- en metaaldrijfkunst.

Een ander ornament, eveneenslijkend op ijzerbeslagwerk, is een vinding van Peter Flötner: bandvlechtingen schijn- Fig. 694. baar bevestigd met spijkerkoppen, en later cartouches, maskers, en gedrochtelijke figuren, nabootsingen van ijzer in steen overgebracht, zijn nimmer grootsch van opvatting, maar bescheiden, hoewel ze al vroeg aanleiding geven tot barokke composities in de Duitsche ornamentiek. De cartouches b.v. vormen als 't ware een nagebootst plaat- Fig. 692. ijzeren beslagwerk met uitspringende

en opgerolde uiteinden; vaak zijn zoo meerdere verschillend uitgeknipte platen als 't ware op elkaar gelegd en gedeeltelijk doorgestoken en gevlochten.

Intarsia's zijn gebaseerd op moresken, het geschilderd ornament op grotesken, vooral in Zuid-Duitschland en Oostenrijk, waar ze door Italiaansche meesters werden uitgevoerd. Fig. 689. Op ornamentaal gebied zijn de Duitsche meesters in alles achter bij de omringende landen, en eigenlijk is dit het geval met de geheele Duitsche Renaissance. 9. OVERZICHT DER MONUMENTEN.

KASTEELEN. Het Slot te Dresden heeft mooie arkaden en traptorens. Een der belangrijkste fragmenten van dit slot is de George poort, gebouwd door Schickentanz tusschen 1530 en 1537.

Het Piasten slot te Brieg werd in 1547 begonnen. Ook van dit verwaarloosde en vervallen kasteel is het portaal uit 1552 nog goed bewaard gebleven, met fraaie pilasters in N.-Italiaanschen geest.

Het slot te Tubingen, met fraai portaal uit 1535 door Heinz von Luther.

De Residentie te Landshut (1536—1543), met fraaie Toskaansche zuilen-arcaden om de binnenplaats, en Korinthische pilasters op de lsle verdieping. De bouwmeesters zijn Sigmund Walch en Antonelli.

Eveneens bij Landshut het slot Trausnitz, 1550, met trappentorens in de hoeken van de binnenplaats,

Fig. 704. Hof van het Raadhuis te Neurenberg. (Naar Joseph).

Sluiten