Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

652

DE RENAISSANCE IN DUITSCHLAND, OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND.

11.

Andere belangrijke gebouwen. Te Augsburg het Zeughaus, 1602 door Elias Holl; eveneens dat te Dantzig, waarvan de hooge poort in 1588 door Anthonius van Obbergen uit Mechelen werd gebouwd; het Zeughaus te Dresden, Nederlandsche Renaissance; de Oude Waag te Brunsw ij k uit 1534, overgang Gothiek naar Renaissance Dan de Waag te Bremen; het Regeeringsgebouw te Luzern (1557-1561).

WOONHUIZEN. TeNeurenberg het Hirsch-

vogelhaus (1534) door Peter Flötner gedeeltelijk gebouwd voor een patriciërsfamilie; Italiaanschen invloed. Het Funksche huis aldaar, met houten galerijen in den hof; het Toplerhuis; het Tucherh u i s (1533), een combinatie van Romaansch, Gothiek en Renaissance, gebouwd door Lorenz Tucher; het

Fig. 713. Raadhuis te Luzern.

Fig. 712. Portaal van het Raadhuis tc Halberstadt.

Pellerhuis (1605), zeer onregelmatig van grondplan, met prachtige erker aan de smalle zijde van den rechthoekigen hof, die langs drie verdiepingen voorzien is van een arcadengalerij. Aan den gevel vindt men rustica détails, wat wijst op Laat-Renaissance. Fraaie voorbeelden van vakwerkbouw vindt men aan het marktplein te Miltenberg a./M.; en te pjg. 693. 4. Rothenburg ob der Tauber (wijnhuis). Het Duitsche huis te Dinkelsbuhl; te Heidelberg het huis Zum Ritter; te Hameln het Rattenvangershuis, het bruilofts-

Sluiten