Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN BELGIË.

657

het echter zeer eenvoudig, behoudens de rijker opgevatte topgevels. Rombout Keldermans, de Gothische bouwmeester, leidde hier voor het eerst de uitvoering van een Renaissance bouwwerk.

Fig. 721. Spaansche huis te Antwerpen.

Fig. 720. Oude griffie te Brugge, 16e eeuw.

Even vroeger, in 1519, verrees in Mechelen het prachtige huis de Zalm, een schepping van den Brus- Fi9- 718 selaar Jan Borremans. Aan den smallen gevel zijn de Dorische, Ionische en Korinthische orde achtereenvolgens aan de overkragende verdiepingen toegepast. Vele fraaie reliëfs in de friezen en de hoogvelden boven de vensters zijn haast Italiaansch van Fig. 719 opvatting en meesterlijk van uitvoering. De topgevel alleen is uit lateren tijd. Gelijktijdig met Margaretha's paleis werd het Schippersgildehuis te Mechelen gebouwd; terwijl van het huis de Lepelaer de gevel

Sluiten