Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

658

DË RENAISSANCE IN BELGIË.

Fig. 722. Mechelen. Paleis van Margaretha van Oostenrijk (16e eeuw, door Guyot de Beauregard en R. Keldennans).

goed is bewaard gebleven. Het boogschuttershuis is Laat-Renaissance, met reeds barokke elementen in den top.

Fig. 716. Het Bisschoppelijk paleis te Luik, nog gedeeltelijk Gothiek (1526—1632) heeft aan de binnenplaats een zuilengaanderij, waarvan de gedrukte Gothische bogen en

Fig. 717. bovenbouw worden gedragen door een groot aantal verschillende Renaissance zuilen van zeer bijzonder karakter.

Fig. 720. Te Brugge is de oude griffie (1535— 1537), gebouwd door Christiaan Sixdeniers volgens ontwerp van Jean Wallot, een monumentje in rijken Renaissancestijl. Een drietal topgevels, één groote geflankeerd door twee kleine, zijn versierd met hogels en beelden, Gothiek wat de plaats.

Fig. 723. Stadhuis te Antwerpen. (Naar L'art public).

Sluiten