Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN NEDERLAND.

667

De bovenste trap draagt gewoonlijk een leeuwtje als schildhouder, een bol, vaak met stekels, of een tympan. Meestal is de bovenste

Fig. 737. trap dan wat versterkt door een pilastertje op console in de gevelas, öf wel is er een rond Fig. 733. f. venster in aangebracht (oeil de boeuf). 3. Twee richtingen ontwikkelen zich in ons land bijna van den beginne af aan, n.1. de barokke en de klassicistische, verpersoonlijkt in de opvattingen van Lieven de Key (1560—1627) en Jacob van Campen (1598—> 1657). Een samenvatting van deze beide richtingen spreekt uit het werk van Hendrik de Keyser (1515-1621).

Als voorbeeld van de Barokke richting kan

Fig. 741. dienen de Vleeschhal te Haarlem, als voorbeeld van de Klassicistische

Fig. 756. de Waag in dezelfde

Fig. 735. Chyrurgynskaemer te Enkhuizen, 16= eeuw.

plaats. Aan het eerste gebouw werden maskers en cartouches, mensch- en dierfiguren samengevoegd tot ongebonden overlading van onuitputtelijke, maar vaak onlogische fantasie. De bouwwerken in klassicistische richting, gekenmerkt door een geheel vrije toepassing van klassieke elementen, vlakke natuursteengevels met schematische pilasterstelling en tympanvormige ge vel beëindiging. De spaarzaam aangebrachte ornamentatie bestaat uit emblemen,

Sluiten