Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

678

DE RENAISSANCE IN NEDERLAND.

Fig. 758. Stadhuis te Nijmegen.

Fig. 759. Toren van de St. Annakerk te Haarlem, (1613).

cordonlijsten, wapens, cartouches, stier- en ramskoppen i en obelisken kleur aanbrengen. De door kruisgewelven j overdekte inwendige ruimte is door Toskaansche zuilen i in tweeën gedeeld.

De door denzelfden bouwmeester in 1593 gebouwde | Fig. 756. Waag is van een geheel ander karakter. Dit geheel in i klassieken stijl opgetrokken hoekgebouw, heeft beneden ■ de ingangen, op de tweede verdieping kruisramen met ! ronde en driehoekige tympans en boven aekoppelde ï

ronde en driehoekige tympans en boven gekoppelde rondboog ramen.

Alkmaar kan bogen op een der schilderachtigste Wagen uit ons land. Deze waag is eigenlijk een verbouwing van de H. Geest-kapel, die in 1582 een Renaissance gevel en toren verkreeg. In den gevel zijn Dorische, Ionische en Korinthische pilasters met rustieke natuursteenbanden toegepast. Ook de pui is geheel rustiek.

Het St. Jans-Gasthuis te Hoorn is merkwaardig om de venstervormen en -indeeling, terwijl in de trappen van den top vulstukken zijn toegepast met mensenfiguren. Ook de Waag dient hier genoemd te worden. Behalve de schilderachtige Oosterpoort, met gebogen grondplan, dateerend uit 1578, zijn nog vermeldenswaard enkele poortjes, o. a. van het Oude-Vrouwenhuis, van het Weeshuis, de St. Jorispoort en de St. Sebastiaanpoort.

Sluiten