Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN NEDERLAND.

679

Fig. 760. Stadhuis te Delft.

Fig. 761. Poort van het Bruntënhof te Utrecht, (1621).

Te Enkhuizen bezit de Waag een der mooiste voorbeelden van Hollandsche-Renais- F'9- 752sance-topgevels met gebogen lijnbegrenzing. Van de talrijke in deze doode Zuiderzeestad overgebleven poorten is de Drommedaris, een vroeg-16C eeuwsche verdedigingspoort een der belangrijkste; ze bestaat uit een ronden toren met aangebouwd rondeel, waarin een doorgangspoort. Een tweetal eindpoortjes, gerestaureerd in 1915, dateeren respectievelijk

Fig. 746. uit 1540 en 1642. Ten slotte is in Enkhuizen nog het Weeshuispoortje van belang wegens zijn barokke vormgeving. Het aantal bewaard gebleven openbare bouwwerken in de overige provinciën is door slooping in de laatste eeuwen sterk verminderd. De belangrijkste nog bestaande monumenten zijn:

Fig. 761. te Utrecht de poort van het Bruntënhof, uit 1621; te Nijmegen de in 1606 voltooide top van den

kerkboog aan de markt, en de vermoedelijk door Hendrik de Keyser gebouwde Stadswaag, uit 1612; te Fig. 747. Buren een prachtig, gerestaureerd Weeshuis; te Zwolle de Hoofdwacht, uit 1614; te Kampen de

Sluiten