Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN NEDERLAND.

681

Fig. 764. Spinhuis te Deventer.

Fig. 765. Waag te Hoorn.

laatste jaren een kentering gekomen. Verschillende vereenigingen, en ook het Rijk trachten door aankoop van met slooping bedreigde woonhuizen deze voor de bouwkunst te behouden.

Fig. 733. In Dordrecht bestaan nog verscheiden zeer karakteristieke gevels, belangrijke voorbeelden van vroegeFig. 744. Renaissance bouwkunst. Een der fraaiste is wel het huis de Crimpert-Salm (Vischstraat 3), uit 1608. Delft kan bogen op een tweetal zeer vroege gevels, n.1. een huis op de Koornmarkt 64, uit 1515, en het z.g. Koomhuis. Korenmarkt 81.

Fig. 739. Merkwaardige gevels bezit ook nog Leiden. Gorinchem eveneens, n.1. het huis Bethlehem, uit 1566, en het huis ,,'r Coemt al pan God",, uit 1563.

Dan Schoonhoven, en Oudewater met het huis „de arke Noachs" en een pakhuis: Donkere- Fig. 749. gaard 64.

In Amsterdam zijn Ving boonshuizen geheel van natuursteen, zooals b.v. de huizen aan de Heerengracht no's 168, 364 en 370. Doch ook bouwt Vingboons gevels van baksteen, ingedeeld door hooge pilasters met natuursteenen kapiteelen, en met hardsteenen pui. Boven de kroonlijst komt een versierd tympan, terwijl tusschen de verdiepingen de versiering wordt gevormd door natuursteenen guirlanden. Meestal hebben deze huizen een hoogen, vaak dubbelen stoep. Mooie huizen indezen trant zijn o.a. O. Z.Voorburgwal No. 187 en 316; N. Z. Kolk No. 11; Kloveniersburgwal No. 77. En verder nog Keizersgracht No. 319, Heerengracht No's, 412, 450 en 466,

Sluiten