Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN DENEMARKEN EN ZWEDEN.

685

Fig. 768. Kasteel Frederiksborg te Kopenhagen.

Het derde belangrijke Deensche kasteel is het slot Rosenberg (1610—1625) te Kopen- Fig. 769. hagen. Gebouwd oorspronkelijk op eenigen afstand van de stad in een park, is het nu ingebouwd. Koning Christiaan IV gaf ook voor dit kleinere langwerpig rechthoekige bouwwerk opdracht. De sokkel is weer van graniet, de muren van bak- en natuursteen. Aan den langen voorgevel verrijst in het midden een slanke hooge toren. De smalle eindgevels eindigen in hooge, door gebogen lijnen begrensde topgevels. De achterzijde is verlevendigd door twee vierkante voorspringende torens, op eenigen afstand van de eindgevels, en een veelhoekigen lagen traptoren in het midden.

Van de overige „borgen", die voor brand of afbraak bewaard bleven, zijn de voornaamste: de Hansborg (1557) in Sleeswijk, grootendeels verbrand; het slot Gottorp (1568) bij Sleeswijk, waaraan klaarblijkelijk ook Italiaansche bouwmeesters werkzaam waren; het slot te Husum (1582), bak- en natuursteen, van overwegend Nederlandsen karakter ; het slot te Kolding, op Jutland, Nederlandsch-Noord-Duitsch van opvatting; de Borg te Wallö, uit 1585, en het nu geheel verdwenen fraaie slot Nykjöbing op Falsier.

De Beurs te Kopenhagen werd van 1610—1623 door Hans van Steenwinckel de Jonge Fig. 767. gebouwd met behulp van zijn broeder Laurens en van Herman Rolleflnck. Het langwerpig rechthoekig gebouw is van bak- en natuursteen, met dakvensters en een toren, die eindigt in vier draken, wier omhoog door elkaar geslingerde staarten de spits vormen; meer eigenaardig

Sluiten