Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

690

DE RENAISSANCE IN ENGELAND.

Fig. 771. Wollaton-House, Nottinghamshire.

Het grafmonument voor Hendrik VII en zijn vrouw, in 1519 door Pietro Torrigiano uit Florence vervaardigd, is zeer mooi in marmer in zuiver Italiaanschen stijl ontworpen, en daardoor on-Engelsch. evenals het grafteeken voor Margaretha van Richmond. Met de eigenlijke Engelsche Renaissance hebben deze op zich zelfstaande gevallen dus eigenlijk niets uitstaande.

Vroeg-Renaissance zijn ook het huis Charlecote (Warwickshire), begonnen 1558; en Longleathouse (1567—1579), toegeschreven aan Giovanni da Padua, maar waarschijnlijk afkomstig van John Shute of Robert Smithson. Het grondplan is geheel Engelsch met de vele voorsprongen en het ontbreken van een binnenplaats; mooi aansluitend bij het park, zijn de details verder rustig en klassiek.

Kirby Hall, in Northamptonhire, werd in 1570 gebouwd. Burleigh House, door JohnThorpe in 1577; Hardwickhall van 1576—1587; Wollatonhall (Notts) door Smithson van 1580—1588, met zwaren middenbouw, hoektorens, Nederlandsche topgevels Fig. 771. en Duitsch-aandoende ornamentatie.

Longford Castle, bij Salisbury (1591 — 1612), met z'n zware, lage hoektorens, en loggia's aan twee verdiepingen van de middenpartij, is ontworpen door John Thorpe.

Holland house, Kensington, 1607, met hoefijzervormige vleugels, draagt het karakter van de bouwwijze van het land, waarnaar het genoemd is.

Mentacute house, Somersetshire, dateert uit 1580; Park Hall, Oswestry, werd door Robert Howell gebouwd; ook St. Peter Hospital te Bristol is van belang, evenals het natuursteenen Hatfield House, 1611.

Sluiten