Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN ENGELAND.

691

Fig. 772. Park-Hall, bij Oswestry. (Naar loaeph).

Te Cambridge en :' te Oxford verrezen in j den Elisabethstijl talrijke ■ Colleges, een combi- : natie van Gothieke en • Renaissance elementen. • Theodoor Have uit Kleef : is de ontwerper van de • triomf poort van het • Cajus college (1574), j Tudorstijl met klassieke j elementen; ook van • Thorpe zijn hier porta- : len van belang en vooral • de Bodleyaansche • Bibliotheek teOxford, : door Thomas Hölt van : 1597—1602 in vijf ver- j

diepingen opgetrokken, ''H •■■(«■•••■•••: ll,liri1 t»"t"i»«"'niuiipn «rr^rrjiijj' l

waaraan rondboog portaal en maaswerk vensters door gekoppelde zuilen zijn geflankeerd.

Tot de Vroeg-Renaissance bouwwerken behooren dan nog Aston Hall, te Birmingham ...««^..........•..••••.•••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"•••••••i (1618—1635), rustig en een¬

voudig van opvatting; Stibbington Hall, Huntinglonshire, 1625; en de geheel oude Botermarkt te Dartmouth (1635—1640).

De Hoog-Renaissance luidt in met het grootsche ontwerp voor een paleis te Whiteh a 11. Het zou zeven binnenplaatsen omvatten, een groote rechthoekige in 't midden en drie in ieder der vleugels. Van dit meesterwerk van Inigo Jones, werd slechts tusschen 1619 en 1622 een gedeelte uitgevoerd, n.1. een feestzaal, Fig. 773.

Fig. 773. Banqueting-house (feestzaal) te Whitehall.

Sluiten