Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BAROKSTIJL.

697

Fig. 776.

1. 4. Gekoppelde vensters van het vroegere Bruehl'sche paleis te Dresden.

2. 3. Vensters van het paleis de Saxe te Dresden, omstreeks 1710.

5. Pijler uit de vestibule van het keizerlijk slot Belvédère te Weenen, 1693—1724 gebouwd.

6. Vensters van een paleis uit Dresden, ± 1680.

7. Dorische zuilen van de Karlstor te Heidelberg, gebouwd tusschen 1775 en 1781.

Balkonvenster van het Koninklijk Regeerings-

gebouw te Erfurt. 9. Gecombineerde vensters van het Koninklijk Regeeringsgebouw te Erfurt. ^;-<- 's

10. Korinthische pilasters van het paleis de Saxe te Dresden.

11. Dorische pilasters van het slot te Versailles, + 1661.

Deze 17e eeuw was op alle gebied een belangrijke eeuw. Als schilders uit dit tijdperk plaatsten zich onder velen Rubens en Van Dijk, Rembrandt en Frans Hals, Velasquez en Murillo, Caravaggio en Caracci op den voorgrond. Het drama is vertegenwoordigd door Shakespeare, de philosophie door Spinoza en Lord Bacon, de natuurwetenschap door Copernicus, Kepler, Newton en Gallileï, de bouwkunst o. a. door Gian Lorenzo Bernini, de bouwmeester van de kolonnade van de St. Pieterskerk • • - —••••«

te Rome, en welke bouwmeester aan steden als Rome, j Napels, Bologna en Genua het karakter gaf, dat ze : heden nog in groote trekken vertoonen. 2. In deze heftig bewogen eeuw is het ook in de j bouwkunst met de rust en bezonnenheid gedaan; het : theoretische klassicisme maakt plaats voor leven en • beweging. Eerst worden de lijsten zuiver decoratief; j de bouwmeester is niet meer gehouden aan het j materiaal, doch bereikt zijn doel zelfs door stuc. • Dan volgen de zuilen; de groote orde verheugt zich j in de voorkeur, en de kerken worden gemaskeerd : door een tempelfront. Dan komt de verandering in • de overige details; meer en meer verdwijnt de rechte j Fig. 775. lijn, tot zelfs in het grondplan. En in de beeldhouw- S en schilderkunst viert de natuurnabootsing hoogtij: • copie, overdreven zelfs, zonder eenige stylatie. Het j ongebreideld individualisme is over alle landen ver- : breid, zonder in de verschillende landen blijken te • geven van eigen conceptie. De vormen zijn gemeen- : goed van alle architecten, waardoor de kenmerken : van den stijl in alle landen gelijk zijn. Hadden in de • Renaissance de meesters een uitgesproken eigen stijl, de Barok kent geen grenzen.

De Rococo maakt een einde aan het constructieve

Fig. 777.

17e Eeuwsche huisingang te Antwerpen.

Sluiten