Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

700

DE BAROKSTIJL.

*j ontbreekt. Behoort het postament bij een

: rustieke blokkenzuil, dan wordt het ook

| voorzien van blokken. Ook worden voor-

: en zijvlakken hol uitgebogen. Voor de

{ pilasters geldt hetzelfde als voor de zuilen.

: uier. uitzonaermg van ae toeoassina van Fia. 776.11

I de schroeflijn.

: Tot de dragende elementen behooren • de veel toegepaste hermen, dragende | mannenfiguren op hoog, naar beneden : verjongend postament, die door krachtige j beweging en ingespannen uitdrukking het | dragen van een buitengewoon zwaren

: last symboliseeren. Hetzelfde geldt voor Fig. 775.

• atlanten, die als stoere gebogen mannen- Fig. 776. 5.

: figuren hun toepassing vinden onder

: balcons en aan portalen. pvpnals Ao

• vrouwelijke draagfiguren, de karyatiden.

: Van de consoles behouden enkele nog Fig. 785. 2.

j den grondvorm van hetkapiteel; meesten-

| tijds zijn het echter langgerekte vertikale

! boven en beneden voluutvormig opge-

! wonden blokken, die bovendien nog naar

......m........................m..................^„„............ bene(£en verjongd zijn en dikwijls door

afhangend plantaardig ornament naar beneden verlengd.

Ten slotte ondergaat ook het specifieke Renaissance detail, de hallaster nog een opmer- Fig. 774.1,2. kelijke verandering; ze wordt n.1. vierkant op doorsnede of vervangen door steenen banden, die ornamentaal worden gehakt als bandvlechtwerk.

Het muurvlak rust op een eenvoudigen sokkel, die, evenals de kroonlijst, is opgevat volgens de Laat-Renaissance tradities. Alleen ontbreekt het fijne ornament uit de Renaissance, waarvoor in dit systeem ook geen plaats is. Grover detailleering wordt verkregen door cornissen, terwijl door onderbrekingen of buiging van het fries een zware schaduwwerking ontstaat. De consoles zijn verticaal geplaatst.

Het tympan ondergaat dergelijke veranderingen; het wordt convex of zelfs concaaf PfJ™i 10. aeb°9en' halfrond of ellipsvormig, zelfs dubbel gebogen, convex èn concaaf. Steeds rusten de tympanvoeten op de horizontale kroonlijst of op twee kroonlijstfragmenten, totdat zelfs Fig. 776, 9. deze niet meer worden toegepast. Ten slotte loopen de tvmoanlfisten niet meer door. maar

worden plotseling afgebroken om een nis of venster in te sluiten, of een topgevel; terwijl de

Fig. 780. Turijn. Palazzo Asinari di San Marrano.

Sluiten