Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

708

BAROK EN ROCOCO IN ITALIË.

2 Fig. 788. San Giovanni te Rome. S

waren, maar afwisselend groote en kleine werden gecomponeerd; bovendien sneden talrijke steekkappen boven de vensters het tongewelfprofiel in.

De cilindervormige of elliptische tamboer behield de vensterindeeling, maar hoewel aanvankelijk de hiermede overeenkomende koepelindeeling in gelijke gewelfvlakken nog stand hield, volgde al spoedig, vooral bij elliptische koepels, een verdeeling in breede en smalle strooken. In den koepel kwamen plastische beeldversieringen, die reikten tot aan den lantaarnring; deze, gevormd als een ballustrade, waarover zich eveneens plastische engelfiguren heenbogen, droeg de inwendig sterk verlichte en met wolken en engelenfiguren beschilderde lantaarn. Zoo b.v. de Cappella di S. Cecilia (1685) aan de S, Carlo a' Catinari te Rome, door Antonio Cherardi.

De gevelcompositie was er steeds op berekend, de achterliggende ruimten te verbergen; ze was uitsluitend decoratief en eigenlijk een geheel zelfstandig pronkstuk, soms in PalladiFig. 788. aanschen stijl van de groote orde, maar meestal met twee verdiepingen duidelijk gemarkeerd.

Sluiten