Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

714

BAROK EN ROCOCO IN ITALIË.

FONTEINEN EN WATERWERKEN.

9. Rome was onder het oude keizerrijk door de talrijke aquaducten een der waterrijkste steden der wereld. En dit was ook het geval in de zeventiende en achttiende eeuw, vooral toen nog reeds in vervallen staat verkeerende oudRomeinsche aquaducten werden gerestaureerd. In den Vroeg-Barok werden de fonteinen en bronnen nog min of meer architectonisch opgevat als een waterbekken met waterstraal in het midden. In het bloeitijdperk van den Fig. 804 Barok zijn de fonteinen öf als vrijstaande monumenten, öf als architec- Fig. 805 tonische wandvlakken opgevat. Dan doen ook meer rotsmassa's van onbewerkte brokken steen, met schelpen en tritons, dolfijnen en meerminnen hun intrede. Voor het eerste type kan als voorbeeld gelden de Fontana del Tri-

tone in 1640 door Bernini te Rome ontworpen, terwijl het tweede type door de Acqua Paolina te Rome, in 1612 verrezen volgens ontwerp van Maderna en Giovanni Fontana Fig. 806 is vertegenwoordigd.

Fig. 802. De fraaiste Laat-Barokke fontein te Rome is echter de Fontana di Trevi, van Salvi en den beeldhouwer Benaglia uit 1735; 50 M. breed, volgenshetwandtype.metrotsmassa'saan den voet. VILLA'S.

10. Deze grootsche buitenverblijven (ook in de steden werden kleinere paleizen villa's genoemd) besloegen in den regel een uitgestrekte oppervlakte. De gevel, waarvoor als type kan gelden de Villa Farnesina, was zwaar, massaal, ernstig en deftig; het strenge, gesloten, bijna afwerende karakter was eigenlijk in strijd met het karakter van het bouwwerk; daarentegen opent zich de gevel naar de tuinzijde met loggia's, balcons en trappen, die toegang geven naar de achter het gebouw aangelegde terrassen en parken. In deze parken overheerscht het architectonisch element; fraaie perspectievische doorkijken op bassins en rechtlijnige waterpartijen, strak aangelegde tuinen met cypressen, beelden en tuinhuisjes, zijn door terrassen met trappen en ballustradevormige leuningen met de villa verbonden. Ook Fig. 616. de villa Medici te Rome draagt naar buiten dit strenge, naar de tuinzijde een open karakter.

Fig. 794. S. Maria della Pace, te Rome.

Sluiten