Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

740

BAROK EN ROCOCO IN FRANKRIJK.

de groote opdrachtgevers, kozen zelf hun kunstenaars, die in hun werken de rijkdom van het hof moesten weergeven. Hun kunstrichting werd benoemd naar de periode van de regeering hunner opdrachtgevers, niet alleen in Frankrijk zelf, maar in alle overige Europeesche kultuurstaten.

Vooral het tijdvak van Lodewijk XIV drukt zijn stempel op de kunstgeschiedenis. De Louis quatorze periode vormt het klassieke tijdperk voor Frankrijk, waarin een grootsche opvatting en eenheid van stijl tot uiting

kwam. Deze voornaamste Fransch-nationale stijl was evenwel reeds lang begonnen voor de meerderjarigheidsverklaring van Lodewijk XIV in 1661; onder diens regeering echter bereikt de Barok zijn hoogtepunt, wordt gezuiverd van alle vreemde elementen, als Middeleeuwsche en Nederlandsche (waardoor de stijl zuiverder nationaal nog wordt dan de Renaissance) en blijft ook

dan ae Kenaissance; en oinrt ook

behoed vDor Borromineske uitspattingen. 2. Bleef in Italië Rome volstrekt niet het centrum van den Barok, maar deden beurtelings alle groote steden haar invloed gelden, in Frankrijk bleef Parijs en omgeving het centrum van de bouwbedrijvigheid, zonder dat in de andere steden overwegende afwijkingen zijn te constateeren. Zoodat eigenlijk een geschiedenis van den Parijschen Barok reeds een volledig inzicht zou geven, als niet ongelukkigerwijze door de revolutie zooveel schoons was vernietigd. Echter bleef in geschrift en gravure veel voor den lateren onderzoeker bewaard. In Frankrijk worden de volgende stijlperioden onderscheiden:

1. Laat-Renaissance of Vroeg-Barok = stijl Lodewijk XIII (1625—1645).

2. Bloeitijd van den Barok (1645—1715) die omvat:

Fig. 816.

Lodewijk XIII gevel van het kasteel Maisons-surSeine, bij Parijs.

Sluiten