Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN FRANKRIJK.

743

het hotel eigenaar en gasten een geriefelijk, gezellig bewoonbaar . tehuis, minder monumentaal wel is waar als in Italië, maar toch rijk, met paviljoens en hooge daken.

Als fraai voorbeeld kan gelden het Hötel Lambert, te Parijs (door L. Levau ±1650 gebouwd). Tegenover den ingang ligt het trappenhuis over de volle breedte van den rechthoekig en hof , waarvan de hoeken naast het trappenhuis zijn afgeschuind. Fig. 816. Eninhet Maisonsur-Seine is F. Mai

sur-SeineisF. Mansart fraai vertegenwoordigd. Hij verrijkt de vroege Barok-bouwkunst met eigen vindingen, die dan ook naar hem zijn genoemd, o.a. de hooge lucarnen, mansarden geheeten, en het gebroken dakvlak, de zoogenaamde mansardekap.

In 't algemeen echter uit zich de Barok minder aan de opvatting van het bouwwerk als geheel, dan aan de details, als deuren, vensters en lucarnen. En vooral de baksteenbouw staat aanvankelijk nog sterk onder Nederlandschen invloed, als op de hoeken en om de vensters natuursteenblokken worden aangebracht. Trouwens, in de decoratie doen zich in Fig. 819. Noord-Frankrijk vooral, Spaansche, Nederlandsche en zelfs Duitsche invloeden gelden, waarbij opgemerkt dient te worden, dat het Vlaamsche ornament zelf weer sterk onder Italiaanschen invloed stond. Trouwens, Noord-Frankrijk was voorheen gedeeltelijk nog Zuid-Nederland.

Kerkbouw. In Italië zagen we het streven, den centraalbouw te verlaten voor de axiale bouw. In Frankrijk werkt echter eerstens in de plattegronden de Gothiek na, en was tweedens de centraalbouw slechts bij uitzondering toegepast. Zoo vertoont nog de kerk S. Roch, in 1653 door J. Lemercier begonnen, dit Gothiseerende grondplan met zeer weinig uitspringende dwarsbeuken.

Daarentegen was de leidende gedachte van F. Mansart bij den bouw van de Eglise du

Fig. 819. Chateau de Harfleur. (Naar foto Nturdtin).

Sluiten